subimg
태경 메드랩은 생명과학장비와 소모품, 시약 전문회사 입니다.
태경 메드랩은 생명과학장비와 소모품, 시약 전문회사 입니다.

본문내용

Embryo Transfer Cathter

★ 3S-E.T.Cath-3.5 ★
Lenth: 120mm
SIZE: 3.5Fr
Packing:50pcs/Box

★ 3S-E.T.Cath-3.5-A ★
Lenth: 120mm
SIZE: 3.5Fr-A
Packing:50pcs/Box

●정자 또는 수정된 배아를 자궁에 주입
●체강내 체액을 배액하여 임상시험시 사용
●수술부위 유착방지제 주입
●기타 자궁내에 약물 주입
PDF ٿޱ
상세보기
제품문의

★특징★


 


●튜브 표면이 매끄럽고 팁이 정교하게 가공되어 체강에 주입시 상처 방지


●필요한 길이만큼 사용


●꺾임없이 주입 또는 흡입시 적절한 각도로 구부려 사용 가능


 


●3S-ET Cath-3.5 제품-마킹표시(X)


  3S-ET Cath-3.5A제품-마킹표시(O)


 

 • origio
 • tokaihit
 • narishige
 • nikon
 • fertilitech
 • thermoscientific
 • primetech
 • labotect
 • ivfonline
 • micropticsl
 • sutter
 • handok
 • gynotec
 • corning
 • ispl
 • dukwooco